De Mediatrice

Online en offline content

Als Mediatrice vertaal ik (complexe) informatie naar begrijpelijke online / offline content. Ik maak gebruik van diverse media, zoals video, Door bijvoorbeeld een interview af te nemen, waarin de meest gebruikelijke vragen van klanten worden gesteld. Dat kan in de vorm van een video of in een artikel online.

Als host of dagvoorzitter van events, zorg ik voor de presentatie en interactie met het publiek. Ik zie mezelf als doorgeefluik van kennis en informatie en doe dit veelal tijdens (online) evenementen.
Mijn interviews zijn interactief en met een open en spontane dialoog. Ik observeer en luister naar de sprekers die te gast zijn, het verhaal en de drive van bijvoorbeeld ondernemers en haal de essentie uit de boodschap door de juiste vragen te stellen en samen te vatten.

Ik communiceer vanuit mijn interesse voor de mens en organisatie, en blijf mezelf én de ander verdiepende vragen stellen. Daarbij streef ik naar bewustwording, verbinding en ontmoeting. Vrijheid van denken en een ‘geraakt worden’ in de vorm van een goed gesprek.

Graag help ik bij het promoten van bedrijven en ondernemers die duurzaamheid als kenmerk hebben. Organisaties met een maatschappelijke betrokkenheid, creativiteit en innovatieve uitvindingen die onze snel veranderende samenleving juist nu nodig heeft. Daarin maak ik de vertaalslag van (veelal nog onbekende) specialistische kennis, naar een groter publiek. Tijdens dit soort online presentaties, lezingen of andere (zakelijke) bijeenkomsten ben ik graag uw Mediatrice.

In een interview met Edo van Santen (2013) leg ik uit wat een Mediatrice is en zoal doet:
Visit Us On LinkedinVisit Us On Twitter