De Mediatrice

Online en offline content

Als Mediatrice ‘vertaal’ ik (complexe) informatie naar toegankelijke content.
Ik maak gebruik van diverse media: video, podcasts, (online) magazines, livestreams, webinars en social.
In de vorm van een artikel, interview of (video)reportage maak ik content die zowel offline als online toegepast kan worden.

Mijn specialiteit is het raken van de kern van een boodschap door toegankelijke content te creëren. Verder geef ik advies en werk mee aan de uitvoering voor een communicatiestrategie intern / extern. Ik weet hoe je een doelgroep kunt bereiken op een manier dat het verhaal ook effect heeft.

Mijn kennis en ervaring als journalistiek verslaggever pas ik toe in het bedrijfsleven. Als communicatieadviseur zorg ik dat de ‘tone of voice’ passend is met de kernwaarden van het bedrijf (of de organisatie) en via passende communicatiekanalen bij de doelgroep komt.

Door interviews maak ik informatie praktisch. Hoe werkt het in de praktijk? Ik blijf daarbij open in het contact, communiceer vanuit mijn interesse voor mens en organisatie en blijf verdiepende vragen stellen. Interviews kunnen worden uitgewerkt in tekst of worden opgenomen als video of podcast. Doordat de gesprekken vaak open en spontaan zijn blijft het boeiend en interessant voor de doelgroep. Ik streef naar meer bewustwording, verbinding en ontmoeting. Vrijheid van denken en ‘geraakt worden’ in de vorm van een goed gesprek.

Tijdens evenementen ben ik een brug tussen sprekers en het publiek, door te luisteren en observeren. Op die manier kom ik tot de essentie van het verhaal. De drive van succesvolle ondernemers (vaak mensen die ook weten wat het is om te falen) vind ik persoonlijk heel interessant.

Ik host webinars en help organisaties bij het verspreiden van hun boodschap en kennis. Organisaties met een maatschappelijke betrokkenheid, creativiteit en innovatieve uitvindingen die onze snel transformerende samenleving nodig heeft.
Tijdens (online) presentaties, radio-uitzendingen, lezingen of webinars ben ik graag uw Mediatrice.

Een voorbeeld van een webinar waarbij ik het programma host namens het MoVe: Mobiliteit en Verstedelijking – een programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Zuid-Holland en diverse gemeenten.