De Mediatrice

Online – Media – Presentaties

Als Mediatrice ben ik een doorgeefluik van kennis en informatie tussen spreker en publiek, door te presenteren tijdens (online) evenementen. Mijn interviews zijn interactief, met een open en spontane dialoog. Ik observeer en luister naar de sprekers die te gast zijn, het verhaal van de ondernemers en de bezoekers van het evenement. Snel schakelen met een divers publiek vind ik interessant. Op die manier wordt het evenement vanuit diverse oogpunten belicht, en blijft de nieuwsgierigheid geprikkeld. Ik communiceer vanuit mijn interesse voor de mens en organisatie, en blijf mezelf én de ander verdiepende vragen stellen. Daarbij streef ik naar bewustwording, verbinding en ontmoeting. Vrijheid van denken en een ‘geraakt worden’ in de vorm van een goed gesprek.
Sinds 2012 werk ik voor mezelf en ben ik actief in het bedrijfsleven voor diverse communicatie opdrachten.

Wat ik belangrijk vind en waar ik me graag mee bezighoud, is het promoten van bedrijven en ondernemers die duurzaamheid als kenmerk hebben. Organisaties met een maatschappelijke betrokkenheid, creativiteit en innovatieve uitvindingen die onze snel veranderende samenleving juist nu nodig heeft. Daarin maak ik de vertaalslag van (veelal nog onbekende) specialistische kennis, naar een groter publiek. Tijdens dit soort online presentaties, lezingen of andere (zakelijke) bijeenkomsten ben ik graag uw Mediatrice.

In een interview met Edo van Santen (2013) leg ik uit wat een Mediatrice is en zoal doet:
Visit Us On LinkedinVisit Us On Twitter