De Mediatrice

Online en offline content

Als Mediatrice vertaal ik (complexe) informatie op toegankelijke wijze naar een breed publiek. Ik maak gebruik van diverse media: video, podcasts, (online) magazine, livestream en social. In de vorm van een artikel, interview of (video)reportage maak ik content die zowel offline als online toegepast kan worden.

Mijn specialiteit zit in tekstschrijven en tekstredactie, (online) content creatie en advies en uitvoering voor een communicatiestrategie intern / extern. Mijn kennis en ervaring wordt (ook) toegepast in het bedrijfsleven om een communicatiestrategie op te zetten en uit te voeren. Als communicatie-adviseur zorg ik dat de ‘tone of voice’ passend is met de kernwaarden van het bedrijf en dat het klopt met het communicatiekanaal en doelgroep, zodat de missie en visie zowel intern als extern wordt uitgedragen.

Door interviews maak ik informatie toegankelijk. Ik blijf daarbij open in het contact, communiceer vanuit mijn interesse voor mens en organisatie en blijf mezelf én de ander verdiepende vragen stellen. Interviews kunnen worden uitgewerkt voor tekstberichten of worden opgenomen of video of als audio bericht (podcast). Doordat de gesprekken vaak open en spontaan zijn, blijft de gespreksstof boeiend en interessant voor de doelgroep. Ik streef naar meer bewustwording, verbinding en ontmoeting. Vrijheid van denken en een ‘geraakt worden’ in de vorm van een goed gesprek.

Bij evenementen observeer ik het publiek en luister naar de sprekers die te gast zijn. Op die manier kan ik een brug slaan tussen sprekers en het publiek om de essentie van het verhaal te benadrukken. De drive van succesvolle ondernemers (vaak mensen die ook weten wat het is om te falen) vind ik persoonlijk heel interessant.

Ik help graag bij het promoten van bedrijven en ondernemers die duurzaamheid als kenmerk hebben. Organisaties met een maatschappelijke betrokkenheid, creativiteit en innovatieve uitvindingen die onze snel veranderende samenleving nodig heeft. Daarin maak ik de vertaalslag van (veelal nog onbekende) specialistische kennis, naar een groter publiek. Tijdens dit soort (online) presentaties, radio-uitzendingen, lezingen of andere (zakelijke) bijeenkomsten ben ik graag uw Mediatrice.

Visit Us On Linkedin