De Mediatrice

Online en offline content

Als Mediatrice vertaal ik (complexe) informatie naar een breed publiek. Ik maak gebruik van diverse media: video, podcasts, (online) magazine, livestream en social. In de vorm van een artikel, interview of (video)reportage maak ik content die zowel offline als online toegepast kan worden.
Mijn specialiteit zit in content creatie (interviews, video’s en webinars) en tekst redactie. Advies en uitvoering voor een communicatiestrategie intern / extern.

Mijn kennis en ervaring als journalistiek verslaggever pas ik toe in het bedrijfsleven. Als communicatieadviseur zorg ik dat de ‘tone of voice’ passend is met de kernwaarden van het bedrijf en via passende communicatiekanalen bij de doelgroep komt.

Door interviews maak ik informatie toegankelijk. Ik blijf daarbij open in het contact, communiceer vanuit mijn interesse voor mens en organisatie en blijf mezelf en de ander verdiepende vragen stellen. Interviews kunnen worden uitgewerkt in tekst of worden opgenomen als video of podcast. Doordat de gesprekken vaak open en spontaan zijn blijft het boeiend en interessant voor de doelgroep. Ik streef naar meer bewustwording, verbinding en ontmoeting. Vrijheid van denken en ‘geraakt worden’ in de vorm van een goed gesprek.

Tijdens evenementen ben ik een brug tussen sprekers en het publiek, door te luisteren en observeren. Op die manier kom ik tot de essentie van het verhaal. De drive van succesvolle ondernemers (vaak mensen die ook weten wat het is om te falen) vind ik persoonlijk heel interessant.

Ik host webinars en help organisaties bij het verspreiden van hun boodschap en kennis. Organisaties met een maatschappelijke betrokkenheid, creativiteit en innovatieve uitvindingen die onze snel transformerende samenleving nodig heeft.
Tijdens (online) presentaties, radio-uitzendingen, lezingen of webinars ben ik graag uw Mediatrice.

Een voorbeeld van een webinar dat ik host namens het programma MoVe: Mobiliteit en Verstedelijking – in de Provincie Zuid-Holland