MARJOLIJNE Kindercoaching

YOUR PRESENCE IS THE MOST PRECIOUS GIFT YOU CAN GIVE
TO ANOTHER HUMAN BEING

– Marshall B. Rosenberg –

Naast mijn freelance-communicatie voor bedrijven als Mediatrice, ben ik kindercoach bij
MARJOLIJNE Kindercoaching.
Communicatie is mijn vak. Voor bedrijven zet ik me in om beter in contact te komen met hun klanten. Als kindercoach zet ik me in om de communicatie tussen ouders, kinderen, scholen en omgeving beter te laten verlopen en in contact te blijven met elkaar.

Sinds oktober 2018 volg ik de opleiding Integratieve Kindertherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie – Europees erkende opleiding. Op dit moment heb ik mijn diploma Integratieve Kindercoach en in 2020 ben ik Integratief Kindercounselor.

Op jonge leeftijd is een kind vaak nog onbekwaam om zichzelf verbaal uit te drukken of aan te geven hoe het zich voelt en wat er speelt in zijn/haar beleving. Het kind kan boos gedrag laten zien, terwijl het zich in feite verdrietig, angstig of gekwetst voelt. Gedrag kan verkeerd geïnterpreteerd worden en daardoor ontstaan vaak misverstanden.

Dit overkomt iedereen en is heel normaal. Het is belangrijk om naar de onderliggende behoefte te kijken. In de Kindercoaching komen we snel tot de kern en vinden we een oplossing voor een situatie die voor kind en ouder misverstanden op kan leveren.

In de kindercoaching maak ik onvoorwaardelijk contact met het kind en spelenderwijs ondervind ik de behoefte en de knelpunten van het kind.
Met een paar sessies bereiken we al zichtbaar resultaat. Daarbij draait het om zelfvertrouwen, zelfrespect, evenwichtigheid, groei, harmonie en zelfverzekerdheid, zodat het kind haar volledige potentie zelf verder kan ontwikkelen. Een blij kind vertoont immers geen negatief gedrag.
We beginnen met een intakegesprek met beide ouders, zodat ik de aanmeldklacht en de gezinssituatie beter kan begrijpen. Na 5 sessies is er een evaluatiegesprek en koppel ik tips en tops terug en wat er speelt bij het kind, zodat er meer inzicht is om de interactie in harmonie te laten verlopen.

 

 

 

Voor meer informatie, stuur een mail naar:
mail[@]marjolijne.com of bel 020-7776856